MB 5/11 Przepusty kablowe

  • Cable Management: Organizes and manages cables, reducing clutter and simplifying maintenance.
  • Environmental Sealing: Equipped with advanced sealing technology for waterproofing, dust protection, and resistance to chemicals and weather.
  • Diverse Options: Available in various sizes, shapes, and materials to accommodate different cable sizes and types.
  • Applications: Used in industrial control systems, telecommunications, energy, medical devices, and more.
  • Ease of Maintenance: Facilitates easy addition, replacement, or maintenance of cables, reducing system downtime.
  • Safety: Reduces the risks of electrical faults, fires, and other hazards by providing reliable cable sealing and protection.

"Przepusty kablowe" MB 5/11 są kluczowymi elementami w zarządzaniu i instalacjach elektrycznych, służąc zasadniczemu celowi prowadzenia, wiązek przewodów i przewodów do urządzeń, obudów, paneli sterowania lub ścian. Odgrywają one kluczową rolę w różnych zastosowaniach, oferując szereg kluczowych funkcji i zalet. Kluczowe funkcje i aplikacje obejmują: 1. **Zarządzanie**: Płyty przepustów kablowych służą do skutecznego organizowania i zarządzania, zmniejszając plątaninę i upraszczając konserwację. Pomagają zapewnić uporządkowane prowadzenie i minimalizują ryzyko wystąpienia usterek. 2. **Uszczelnienie środowiskowe**: Płyty te są zwykle wyposażone w zaawansowaną technologię uszczelniania, zapewniającą wodoodporność, ochronę przed kurzem oraz odporność na chemikalia i niekorzystne warunki atmosferyczne w celu ochrony wewnętrznych układów elektrycznych. 3. **Różnorodne opcje**: Płyty przepustów kablowych oferują różnorodne opcje pod względem rozmiarów, kształtów i materiałów, aby dostosować się do różnych rozmiarów i typów, spełniając szeroki zakres wymagań instalacyjnych. 4. **Zastosowania przemysłowe i komercyjne**: Znajdują szerokie zastosowanie w przemysłowych systemach sterowania, sprzęcie telekomunikacyjnym, energetyce, urządzeniach medycznych, systemach sygnalizacji drogowej i wielu innych dziedzinach. 5. **Łatwość konserwacji**: Konstrukcja tych płyt ułatwia szybkie i proste dodawanie, wymianę lub konserwację, skracając czas przestoju systemu. 6. **Bezpieczeństwo**: Zapewniając niezawodne uszczelnienie i ochronę, płyty przepustów kablowych pomagają zmniejszyć ryzyko awarii instalacji elektrycznej, pożarów i innych potencjalnych zagrożeń. Podsumowując, przepusty kablowe są integralną częścią zapewnienia wydajnej pracy i bezpieczeństwa systemów elektrycznych. W zależności od konkretnych wymagań aplikacji można wybrać odpowiedni typ i specyfikacje płyt, aby spełnić wymagania w zakresie zarządzania i instalacji elektrycznej. Niezależnie od tego, czy chodzi o środowiska przemysłowe, czy komercyjne, płyty te odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu niezawodnych rozwiązań w zakresie zarządzania i ochrony.

Model MB 5/11
Wymiary 147x57x42mm
Palności UL94V-0
Stopień ochrony IP Stopień ochrony IP67
Podwójne uszczelnienie z doskonałą ochroną IP przy zginaniu
Zakres instalacji(⊘) 4x5mm-7mm 2x10mm-14mm
3x7mm-10mm 2x15mm-30mm
Nazwa pobierać
MB 5/11 Przepusty kablowe-1

Podobne produkty