NaszejProduktów

W przypadku stosowania z nagrzewnicami obudowy i filtrami wentylatorów, obudowa Hygrostat utrzymuje poziom wilgotności względnej (RH) szafek poniżej punktu rosy i zapobiega tworzeniu się kondensacji na komponentach elektrycznych. Łatwe przyciąganie na zacisku montażowym i śrubowym do podłączenia elektrycznego sprawia, że hygrostat idealnie nadaje się do zastosowań w połączeniu z grzejnikami lub filtrami wentylatora w celu precyzyjnej kontroli poziomu wilgotności.

Hygrostats włącza na podgrzewacze obudowy elektrycznej lub filtryfany, gdy wstępnie ustawiona wilgotność względna jest przekroczona. Wilgotność względna utrzymuje się powyżej punktu rosy i zapobiega kondensacji wody na elementach elektrycznych oraz korozji niechronionej blachy. Nowe elektroniczne urządzenie wielofunkcyjne łączy termostat i higrostat w jednej obudowie.